آیا می توان برای عفونت ادراری در بارداری آنتی بیوتیک مصرف کرد؟

بدون دیدگاه

پاسخ دادن