ترشحات (زرد و سبز رنگ و پنیری شکل) زنانه و بوی بد واژن؛ علت و درمان

دیدگاه ( 17 )

پاسخ دادن