ماستیت (عفونت سینه) در دوران شیردهی

ماستیت التهاب بافت سینه است که گاهی اوقات با عفونت نیز همراه است. این التهاب درد سینه، ورم، گرم شدن سینه و قرمزی را به دنبال دارد؛ برخی بیماران نیز دچار تب و لرز میشوند. عفونت سینه عموماً در دوران شیردهی مشاهده میشود، از این نوع عفونت سینه با اصطلاح ماستیت شیردهی یاد میشود. البته عفونت سینه منحصر به دوران شیردهی نیست و حتی مردان را نیز درگیر میکند.
ادامه مطلب ...