جراحی بازسازی با فلپ های جانبی پرپوس

در جراحی بازسازی بدشکلی واژن پس از لابیاپلاستی با استفاده از فلپ های جانبی پرپوس، لوب کوچک واژن بازسازی و قطعه زیر کلیتوریس با استفاده از دو فلپ پدیکل دیستال برگردانده می شود. این فلپ ها عمدتا از بخش جانبی پرپوس و کمی هم از بافت اضافی لوب کوچک که در بالای کلیتوریس وجود دارد، گرفته می شود. خونرسانی و تامین رگ فلپ براساس اصل الگوی تصادفی فلپ تامین می…
ادامه مطلب ...