ماه نهم حاملگی

در ماه نهم حاملگی زن و شوهر حسابی مشغول هستند. آنها باید خانه را آماده کنند و زندگی خودشان را برای ورود بچه جدید تغییر دهند. از سوی دیگر می تواند یک ماه طولانی باشد. انتظار همیشه زجر آور است. حال که انتظار فارغ شدن و دیدن نوزاد با درد کمر، پا و ناراحتی های دیگر همراه است. ناراحتی های مرحله آخر حاملگی حالا به اوج خود می رسد. اما بخاطر داشته باشید،…
ادامه مطلب ...