ماه دوم حاملگی

مطمئنا متوجه شده اید که ماه اول یا چند هفته اول حاملگی مثل یک نسیم می گذرد. اگر چند وقت است که سعی دارید حامله شوید، ممکن است این دوره برای شما سریع نگذشته باشد زیرا شدیدا منتظر اولین نشانه ها بوده و بی قرار مشخص شدن جواب مثبت حاملگی بوده اید. به هر حال الان از ماه اول حاملگی رد شده اید و وارد ماه دوم حاملگی شده اید، بنابراین آماده شوید: ماه دوم…
ادامه مطلب ...