معاینه داخلی واژن یا آزمایش لگن زنان

آزمايش لگن شامل معاینه سیستم تناسلی زنانه است. آزمايش لگن، به معاينه اندام‌هایی چون فرج، واژن، رحم، تخمدان‌ها ولوله‌های رحم می‌پردازد. مثانه و مقعد نیز به‌طورمعمول مورد معاينه قرار می‌گیرند. آزمايش لگن شامل معاينه بصری اندام‌های تناسلی خارجی و معاينه بصری داخلی دیواره‌های واژن و گردن رحم با استفاده از ابزاری به نام اسپکولوم برای باز کردن حفره…
ادامه مطلب ...