کیت های انتخاب جنسیت در منزل

فرآورده ها و کیت های انتخاب جنس در بازار وجود دارد. این کیت ها معمولا با بروشور و اطلاعات و ابزارها و مکمل های مختلفی عرضه می شوند. ممکن است شامل وسایل دوش واژن، دستورالعمل تهیه دوش، رژیم غذایی و منوی پیشنهادی، کیت ردگیری تخمک گذاری و غیره باشند
ادامه مطلب ...