جراحی زیبایی مونس پوبیس

حاشیه بالایی مهبل را مونس پوبیس (mons pubis) تشکیل می دهد. مونس پوبیس یک برآمدگی جزئی در قسمت پایین شکم است که به سمت پایین گسترش یافته و همانند یک پله در ریشه لوب بزرگ واژن تمام می شود. اگر دستگاه تناسلی زن را یک مثلث در نظر بگیریم، ضلع بالایی این مثلث را مونس پوبیس تشکیل داده است که بین دو استخوان عانه قرار گرفته است.
ادامه مطلب ...