تست کولپوسکوپی روشی بدون درد برای معاینه واژن ودهانه رحم در زنان

آزمایش کولپوسکوپی به منظور معاینه دقیق دهانه رحم، واژن و فرج با هدف تشخیص نشانه های بیماری انجام میشود. پزشک در این آزمایش از وسیله خاصی به نام کولپوسکوپ استفاده میکند. چنانچه نتیجه تست پاپ اسمیر غیرعادی باشد، پزشک توصیه میکند که کولپوسکوپی انجام شود. اگر پزشک حین کولپوسکوپی متوجه وجود ناحیه ای با سلولهای غیرعادی شود، نمونه ای از بافت (بیوپسی) را…
ادامه مطلب ...