به دنیا آوردن نوزادی خوشگل

یکی از باورهای قدیمی این است که اگر زن در دوران حاملگی به بچه های خوشگل نگاه کند یا عکس بچه خوشگلی را در اتاق خود نصب کند، بچه اش خوشگل خواهد شد. حتی عده ای معتقدند اگر به بچه مطلوب مورد نظر خود که جایی دیده اند یا بچه اطرافیان که خوب به نظرشان آمده است، در حین مقاربت فکر کنند، بچه آنها نیز شبیه بچه ایده آل شان خواهد شد. اما آیا این عقیده صحیح است؟
ادامه مطلب ...