لوب کوچک (لابیا مینور)

ظاهر ایده آل لوب کوچک یا لابیا مینور (labia minora) تا حدودی با ظاهر ایده آل لوب بزرگ یا لابیا ماژور (labia majora) فرق دارد. تعدادی از زنان مایل هستند که لب های داخلی واژن شان تا سر حد امکان کوتاه باشد، در حالی که عده ای از زنان نسخه بلند آن را ترجیح می دهند که معمولا کمی قوس دار باشد. هرچند در بیشتر موارد پرپوس بایستی محکم روی شفت کلیتوریس را…
ادامه مطلب ...