استرس و شانس حاملگی

مطالعات نشان داده است زنان دارای سطوح بالای هورمون های وابسته به استرس شانس کمتری برای لقاح و حاملگی دارند. حالا شواهد عملی برای حمایت از این باور مورد قبول عامله وجود دارد که استرس می تواند با باروری تداخل داشته باشد. زنانی که سطوح بالای آنزیم آلفا-آمیلاز (alpha-amylase) دارند، که یک آنزیم وابسته به استرس است، به احتمال خیلی کمی می توانند باردار…
ادامه مطلب ...