خونرسانی ناحیه تناسلی خارجی زن

آناتومی عملی جراحی لابیاپلاستی – بخش 5

0 2,527

خونرسانی واژن و دستگاه تناسلی زن

با توجه به غنی بودن خونرسانی و عروق ناحیه تناسلی، می توان با رویکردی انعطاف پذیر به خونرسانی بافتی از انتقال بافت به ناحیه و دستکاری ناحیه تناسلی می توان استفاده کرد. زخم ناحیه تناسلی نسبت به نواحی دیگر سریعتر بهبود می یابد، تا زمانی که اصطکاک زودرس یا شدید وجود نداشته باشد. عالی بودن خونرسانی ناحیه تناسلی زن بدین معنی است که عفونت زخم نیز یک استثنای نادر است.

خونرسانی ارگان های جنسی خارجی عمدا از طریق شریان پودندال (شرمگاهی) داخلی صورت می گیرد. یک سوم قدامی لابیا ماژور و لابیا مینور و همچنین مونس پوبیس توسط خون شریانی وارده از شریان ایلیاک خارجی از طریق شریان اپیگاستریک تحتانی و شریان فمورال از طریق شریان پودندال خارجی و شاخه های ترمینال آن صورت می گیرد که شریان های لابیال قدامی را تشکیل می دهند.

رگ های خونرسان به کس زنشریان شرمگاهی داخلی از شریان ایلیاک داخلی ریشه گرفته و از حفره ایسکیوآنال به سطح تحتانی دیافراگم ادراری تناسلی می رسد و شریان پرینه ای داخلی را می سازد. شاخه های انتهایی شریان پرینه ای به عضلات بولبواسپونژیوس و ایسکیوکاورنوس وارد شده و همانند شریان های لوبی خلفی از فشیای کولز گذشته و وارد لوب ها می شود. شریان پرینه ای عرضی نیز یک شاخه کوچک از شریان پرینه ای است که ادامه خلفی لوب ها و پرینه را خونرسانی می کند.

شریان پیشابراهی که یک رگ کوتاه است شاخه هایی به پیشابراه و بولب ها فرستاده و شاخه هایی برای خونرسانی بولب ها دارد.

کلیتوریس و جسم غاری توسط شریان کلیتورال خونرسانی می شوند (که از شریان شرمگاهی داخلی جدا می شود)، که در طول مسیر خود تقسیم شده و شریان عمقی کلیتوریس را می سازد (شاخه هایی برای خونرسانی جسم غاری کلیتوریس دارد) و شریان دورسال کلیتوریس از آن جدا می شود که در وسط کلیتوریس همراه با عصب پشتی کلیتوریس طی مسیر کرده و به شفت و پشت سر کلیتوریس خونرسانی می کند.

وریدهای پشتی عمقی کلیتوریس به صورت مدیال با شریان پشتی کلیتوریس در یک مسیر بوده و حول رباط کمانی وارد شبکه عروقی تحتانی می شود. وریدهای پشتی سطحی کلیتوریس در طول شفت کلیتوریس حرکت کرده و در ساعت 12 واقع شده اند که بلافاصله در زیر پوست بوده و ورید شرمگاهی خارجی را تشکیل می دهند.

معمولا مسیر حرکت وریدها با شریان ها یکسان است. در وسط ناحیه تناسلی، یک شبکه از وریدهای متعدد در طول لوب و دهلیز و داخل واژن تشکیل شده است. این شبکه ها بخصوص در طی تحریک جنسی دچار احتقان شده و باد می کنند.

جهت دریافت نوبت مشاوره و یا رزرو وقت درمان با متخصص زنان و زایمان دکتر سولماز محمدی در شیراز می‌توانید با شماره زیر تماس  حاصل فرمایید یا در واتساپ پیام بدهید.

شماره تماس : 09170836882

واتساپ : 09170836882

خلاصه خونرسانی ناحیه پرینه

رگ های خونرسان به واژن و ناحیه تناسلی زنالف) شریان شرمگاهی داخلی (Internal Pudendal Artery)

 • این شریان از شریان ایلیاک داخلی منشاء می گیرد
 • از طریق سوراخ سیاتیک بزرگ بین استخوان پیریفرمیس و کوکسگوس از لگن خارج شده و بلافاصله از طریق فورامن سیاتیک کوچک وارد پرینه می شود، در حالی که دور ایسکیال اسپاین پیچ می خورد
 • در مسیر خود در مجاورت عصب شرمگاهی قرار دارد
 • از روی دیواره جانبی شیار ایسکیورکتال در کانال پودندال عبور می کند
 • شریان های زیر از آن جدا می شود:

1- شریان رکتال تحتانی

 • در کانال پودندال جدا شده، دیواره کانال شرمگاهی را سوراخ کرده و به شاخه های متعددی تبدیل می شود که از شیار ایسکیورکتال گذاشته و عضلات و پوست اطراف کانال مقعد را خونرسانی می کنند.

2- شریان پرینه ای

 • عضلات پرینه ای سطحی را خونرسانی کرده و شاخه های پرینه ای مورب و شاخه های پشت اسکرتوم یا لابیال از آن جدا می شود

3- شریان بولب

 • این شریان از عمق فضای پرینه ای شروع شده، غشای پرینه ای را سوراخ کرده و بولب پنیس و غدد بولبی پیشابراهی (در مردان) و بولب دهلیزی و غده دهلیزی بزرگ (در زنان) را خونرسانی می کند.

4- شریان پیشابراهی

 • غشای پرینه ای را رد کرده وارد جسم اسفنجی پنیس شده و به سر پنیس ادامه می یابد.

5- شریان های عمقی کلیتوریس

 • شاخه های نهایی شریان شرمگاهی داخلی هستند
 • از غشای پرینه ای گذشته، به مرکز جسم غاری پنیس یا کلیتوریس وارد شده و بافت راست شونده آنها را خونرسانی می کنند

6- شریان های پشتی کلیتوریس

 • غشای پرینه ای را سوراخ کرده و از رباط آویزان کلیتوریس رد می شوند
 • در طول بخش پشتی به همراه ورید پشتی عمقی گذشته و تونیکا آلبوژینا و سر کلیتوریس را خونرسانی می کنند

ب – شریان شرمگاهی خارجی (External Pudendal Artery)

از شریان فمورال جدا می شود، از حلقه سافنوس خارج شده و بطور مدیال بر روی رباط گرد رحمی گذشته و پوست پوبیک، لابیا ماژور را خونرسانی می کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس