جراحی تصحیح لابیا ماژور

عمل جراحی کوتاه و کشیده کردن لابیا ماژور – لابیاپلاستی لوب بزرگ واژن

0 935

مشکل کوتاه یا تنگ کردن لوب بزرگ واژن (لابیا ماژور) در این است که یک لنگر آناتومیک مشخص ندارد، نقطه ای که بتوان کشش پوستی را در آن ایجاد کرده و حفظ کرد. اگر پوست زیادی از لابیا ماژور بریده شود، انحراف یا شکافی در ورودی واژن ایجاد می شود. قطعا بایستی از خارج کردن پوست زیاد و ایجاد انحراف یا باز ماندن مدخل واژن اجتناب کرد. بهتر است که احتیاط کرد و اطمینان حاصل کرد که حاشیه های زخم را بتوان بدون کشیدگی و ایجاد کشش در پوست به هم رساند و زخم را بست، پس از اینکه پوست اضافی بریده و خارج شد. گرچه این عمل در تئوری آسان به نظر می رسد، در عمل خیلی راحت نیست.

اسکار زخم بایستی تا سر حد امکان پوشیده و مخفی باشد و تا حد امکان نامرئی و ظریف باشد و کشیدگی و صاف شدن پوست روی لوب بزرگ بایستی تا حد امکان کافی باشد. آناتومی این ناحیه به شکلی است که امکان زیادی دردسترس نیست و اسکار زخم را نمی توان جایی به غیر از چین پوستی بین لوبی مخفی کرد.

اسکارهایی که مستقیما به سمت پشت لوب بزرگ کشیده می شوند حتی اگر به صورت زیگزاگ باشند همیشه مشهود و مرئی خواهند بود و امروزه منسوخ شده است. یکی دیگر از احتمالات ایجاد برش جراحی در ریشه جانبی لابیا ماژور و در نزدیکی جسم تناسلی رانی (ژنیتوفمورال) است اما اسکار این ناحیه هم خیلی چشمگیر است و براحتی دیده می شود؛ همانطور که کشش داخلی ران دیده می شود. تنها گزینه باقیمانده این است که اسکار را در چین پوستی بین لوب های بزرگ و کوچک ایجاد کرد و پوست اضافه را از این ناحیه بریده و خارج کرد؛ بدین معنی که سفت و کشیده کردن ساختارها در مسیر تحتانی میانی انجام شود.

نکته دیگری که باید در برنامه ریزی قبل از عمل در نظر داشت، ارتفاع داخلی لوب است. کوتاه کردن لوب بزرگ ممکن است موجب بیرون زدگی لوب کوچک واژن به فراتر از پوشش آن شود و لوب کوچک واژن نسبت به قبل از عمل جراحی بیشتر ظاهر شود و از بین لوب های بزرگ بیرون بزند. اگر این احتمال وجود دارد بایستی قبل از جراحی به بیمار اطلاع داد و بیمار از قبل بداند که احتمال دارد لوب کوچک واژن بیرون بزند.

جهت دریافت نوبت مشاوره و یا رزرو وقت درمان با متخصص زنان و زایمان دکتر سولماز محمدی در شیراز می‌توانید با شماره روبرو تماس حاصل فرمایید. 09170836882

رویه جراحی لابیاپلاستی لوب بزرگ واژن

اندازه گیری بافت ای اضافه ای که باید در جراحی برش و خارج شود در وضعیت ایستاده انجام می شود اما کشیدن خط برش و مارکه کردن محل جراحی در وضعیت لیتوتومی انجام می شود. عکس برش دوکی شکل طوری رسم می شود که یک ضلع آن در راستای چین بین لوبی است بجز بخش بالایی آن. در این نقطه، مثلا در راستای شفت کلیتوریس، برش بایستی تا حدودی به سمت کناره چین بین لوبی و با فاصله حدود ۳-۲ میلی متر کشیده شود تا انحنای ریشه میانی لوب بزرگ حفظ شود.

پهنای دوک متناظر با عنصر کشیده و صاف شده به وسعت هیپرپلازی بستگی دارد و بین ۱ تا سانتیمتر و گاهی اوقات حتی بیشتر است. حداکثر پهنای (عرض) دوک در میانه طولی لوب بیرونی کمی پایین تر از سر کلیتوریس قرار می گیرد. بافت اضافه بهتر است با استفاده از دستگاه فرکانس بالا بریده شود (شکل ۱).

لابیاپلاستی لوب بزرگ واژن - صاف کردن چین های کس زنشکل ۱- (a) دوک رسم شده از پوست لابیا ماژور که برداشته می شود، نمای جلو در پوزیشن لیتوتومی؛ (b) وضعیت موضع پس از برش پوست، نمای مورب، پوزیشن لیتوتومی

پس از آن لبه های زخم بایستی بطور کامل روی هم قرار گرفته یا انحراف خیلی اندکی از همدیگر داشته باشند (شکل ۲). این بخصوص برای بستن بدون کشیدگی زخم اهمیت دارد. برای شل و صاف بودن پوست محل بستن زخم، پوست زیرلوب از زیرجلد و به میزان حدود ۱ سانتیمتر به سمت بیرون جابجا می شود. برای بستن زخم از نخ بخیه قابل جذب ۴ صفر با تکنیک روی هم افتاده و با تکنیک بستن زیرجلدی زخم استفاده می شود. یعنی زخم بصورت زیرجلدی و با بخیه روی هم بسته می شود. این موجب کاهش خونریزی پس از عمل و افزایش یکنواختی و صافی لوب بزرگ می شود زیرا بافت های زیرجلدی جمع می شود.

جراحی تصحیح چروک لب بزرگ کس زن - لابیاپلاستیشکل ۲- فقدان انحراف چشمگیر لبه های زخم پس از برش و خارج کردن پوست اضافه

پوست به صورت غیرمستقیم به سمت پایین کشیده می شود که اندکی در مسیر تحتانی میانی به سمت پرینه برده می شود تا پوست کشیده شده از دهلیز و مدخل واژن دور شود.

اگر یافته ها نشانگر تغییرات وسیع موضع است، برش به عقب را می توان از ریشه لابیا ماژور انجام داد که به صورت جانبی از درز خلفی شروع می شود و پس از برش یک مثلث از پوست تحتانی لوب بزرگ (مثلث بارو)، تقریبا در مسیر عمودی کشیدگی پوست انجام می شود تا بیشترین تاثیر ممکن بدست آید (شکل ۳).

شکل ۳- (a) هیپرتروفی لابیا ماژور از نمای روبرو در وضعیت ایستاده، (b) نشانه گذاری بافتی که برداشته می شود از نمای روبرو در وضعیت ایستاده، (c) وضعیت برش بافت اضافی از نمای روبرو در وضعیت ایستاده، (d) اضافه لوب بزرگ برداشته شده است (ناحیه زرد رنگ) و بستن زخم تحت کشش مورب تحتانی انجام شده است. بطور اختیاری می توان از برش مثلث بارو در درز خلفی استفاده کرد، نمای روبرو در پوزیشن لیتوتومی

برای بستن زخم از بخیه یکسره با نخ بخیه تک رشته ای ۵ صفر استفاده می شود. به عنوان یک قاعده کلی، تکنیک های بخیه زدن داخل جلدی در جراحی لوب های واژن توصیه نمی شود، زیرا نسبت به بخیه های پوستی مداوم روی هم افتاده کمتر استرس حرکتی (مکانیکی) وارده بر این موضع را تحمل می کنند. هرچند بایستی یک استثناء قائل شد و بخش فوقانی زخم لابیاپلاستی لوب بزرگ واژن را می توان به این روش بخیه زد، برای نمونه به موازات شفت کلیتوریس و معمولا برای بستن زخم این قطعه از بخیه داخل جلدی استفاده می شود. این موجب پیشگیری از مشهود بودن محل ورود و خروج سوزن بخیه پس از بهبود زخم می شود.

کشیده کردن لوب بزرگ واژن موجب فشار و کشیدگی لوب داخلی می شود. اگر ارتفاع لوب کوچک واژن (لابیا مینور) کم است، ممکن است در اثر این کشیدگی تخت شوند. این حالت پس از رفع تورم ناشی از جراحی و بهبود زخم برطرف نمی شود و بایستی ذکر شود که ارتفاع اولیه لابیا مینور بطور خودبخود پس از بهبود زخم بر نمی گردد اما هرچه باقی مانده باشد به همان وضعیت تا آخر می ماند.

برای پیشگیری از این مسئله یا حفظ ارتفاع قبلی لابیا مینور، ارتفاع لوب داخلی از طریق بخیه کردن قاعده لابیا مینور توسط بخیه مداوم با فواصل منظم و یکسان در ناحیه دیستال کلیتوریس، حفظ می شود و از پخش شدن ابعاد داخلی و خارجی لابیا مینور و پهن شدن آن جلوگیری می کند (شکل ۴).

جراحی جوان سازی کس پیر زن و کس دختر ترشیدهشکل ۴- وضعیت موضع پس از بستن زخم، نمای روبرو در پوزیشن لیتوتومی

بیمار بایستی به مدت ۲ هفته پس از جراحی بین لوب های کوچک واژن گاز فشاری قرار دهد تا موضع و ارتفاع لوب کوچک واژن (لابیا مینور) حفظ شود.

درمان و مراقبت های پس از جراحی لابیاپلاستی لوب بزرگ واژن

مراقبت پس از عمل در جراحی لابیاپلاستی تصحیح لابیا ماژور تا حدودی نسبت به لابیاپلاستی لابیا مینور پیچیده تر و سخت تر است. پس از یک دوره ۲ هفته ای، بیمار می تواند فشار سرانگشت را روی خط اسکار اعمال نماید تا بهبود زخم را تسریع بخشیده و بهترین اسکار ممکن زخم بجای بماند. کرم های ضد اسکار خاص نیز استفاده می شود.

مقاربت جنسی پس از ۴ هفته بعد از عمل مجاز است. بیمار بایستی تا ۴ هفته پس از عمل از ورزش های پرشی، رکاب زدن، اسب سواری و غیره اجتناب کند.

در هر زمانی پس از عمل جراحی لابیاپلاستی لوب بزرگ واژن می توان از تامپون استفاده کرد. هرچند برای پیشگیری از فشار وارد شدن و کشیدگی اسکار، توصیه می شود که ناحیه به آرامی دستکاری شود و موهای پوبیس تراشیده نشود.

تورم پس از عمل جراحی لابیاپلاستی لوب بزرگ واژن خیلی کند برطرف می شود و ممکن است تا یکسال طول بکشد. قبل از جراحی بایستی حتما به بیمار اطلاع داد که تورم لوب خارجی واژن خیلی بیشتر از لوب داخلی است که غالب موجب سئوال و نگرانی بیمار می شود.

عکس قبل و بعد از عمل لابیاپلاستی لوب بزرگ واژن

در ادامه چند نمونه از عکس قبل و بعد از عمل جراحی تصحیح لوب بزرگ واژن یا لابیاپلاستی لابیا ماژور آمده است.

بیمار ۱ – ریداکشنوپلاستی لوب بزرگ واژن

عکس قبل و بعد از لابیاپلاستی لوب بزرگ واژن کس زنبیمار ۲ – تصحیح لب بزرگ واژن (لابیاپلاستی لابیا ماژور)

بیمار ۳ – لابیاپلاستی همزمان لوب بزرگ و کوچک واژن

عکس قبل و بعد از عمل لابیاپلاستی لوب کوچک و لوب بزرگ کس زنبیمار ۴ – لابیاپلاستی همزمان لوب بزرگ و کوچک واژن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.