تقویت باروری

هفده روش برای تقویت باروری

0 30

راکاش شارما از مرکز طب باروری آمریکا می نویسد: تقریبا ۱۰ تا ۱۵ درصد زوج های جهان از مشکلات ناباروری رنج می برند. صرفنظر ار روش های طبی و تکنیکی، یکی از مواردی که مورد توافق نظر تمامی صاحبنظران این حوزه است، تاثیر تغییرات سبک زندگی بر افزایش شانس حاملگی و بچه دار شدن است. عوامل سبک زندگی همان فاکتورهایی است که در زندگی روزمره وجود داشته، قابل تعدیل و اصلاح است و روی سلامت و تندرستی کلی شخص و از جمله قدرت باروری تاثیر دارند. فاکتورهای سبک زندگی شامل سن شروع خانواده و حاملگی، تغذیه، وزن، ورزش،